REGULAMIN POBYTU W ,, Dom nad Morzem w Chłopach.

Prosimy o przestrzeganie niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.

ZASADY REZERWACJI I WYNAJMU:

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30 % wartości całego pobytu w terminie 3 dni od wstępnej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

W momencie dokonania rezerwacji i wpłaceniu zadatku na konto, umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.

Dane do przelewu:

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.

1. Zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostałe należności za zamówiony pobyt oraz opłatę klimatyczną należy uregulować gotówką w dniu przyjazdu. Opłata klimatyczna jest obowiązkowa.

2. Szkody powstałe z winy Gości będą rozliczane na bieżąco.

3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.

4. Przekazanie i zdanie pokoju, odbywa się w obecności personelu obiektu. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub z winy osób ich odwiedzających lub osób za które ponoszą odpowiedzialność.

5. Goście przebywający na terenie ośrodka zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz postanowień niniejszego regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU:

1. W pokojach, jadalni oraz salonie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

2. Zabrania się smażenia ryb w pensjonacie.

3. Zabrania się używania sprzętów zasilanych energią elektryczną bądź gazową nie będących wyposażeniem pokoju.

4. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany, zamknięte drzwi i okna oraz czy nie zaprószono ognia.

5. Zakazuje się Gościom dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania.

6. Przebywanie na terenie ośrodka osób trzecich możliwe jest wyłącznie za zgodą i wiedzą personelu obiektu.

7. Przebywanie osób trzecich spoza obiektu w pokojach i na terenie obiektu po godz. 22:00 jest zabronione.

8. Dom nad Morzem nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody, pozostawioną gotówkę oraz przedmioty wartościowe w pokojach.

9. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności, które mogą być spowodowanie przez niezależnych dostawców (np. czasowym brakiem prądu, wody).

10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

11. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania małoletnich.

12. Dzieci mogą korzystać z palcu zabaw tylko pod nadzorem osób dorosłych.

13. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i nadzoru.

14. Parkowanie pojazdów odbywa się w wyznaczonych miejscach. Obiekt gwarantuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe dla jednego pokoju.

15. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godz. 23:00 – 6:00. W przypadku jej nie przestrzegania personel obiektu ma prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt.

16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może w trybie natychmiastowym odmówić świadczenia dalszych usług osobie, która narusza tę zasadę.

17. Obiekt zastrzega sobie prawo do żądania i wyegzekwowania opłaty w wysokości 1.000 zł za zakłócanie ciszy nocnej.

18. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a także innych rzeczy, które mogą przeszkadzać czy szkodzić pozostałym Gościom.

19. Klucz do pokoju Gość otrzymuje w chwili zameldowania na czas ściśle określony datami pobytu. Klucz nie może być przekazywany osobom trzecim.

20. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza Gość winien niezwłocznie zgłosić ten fakt w Recepcji. Opłata za wymianę nowego zamka w drzwiach apartamentu wynosi 100 zł.

Mamy nadzieję, że zachowanie powyższych wskazówek wpłynie pozytywnie na Państwa pobyt w naszym obiekcie.

Życzymy wspaniałego pobytu.

Nasza strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.